Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

 

 

<blockquote style="&quot;font-family:" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" background-color:="" rgba(255,="" 255,="" 0.917969);="" "=""> Dil ve Edebiyat Eğitimi dergisinde genelde dil ve edebiyat eğitimini, özelde ise her dilin eğitim ve öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik konuları kapsamaktadır. Her ne kadar her dil ve edebiyatın kendine has özellikleri olsa da insanların ortak dil öğrenme donanımlarına sahip olmaları, dil ediniminde, benzer bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlar göstermeleri dil öğretimi sorunlarının birlikte ele alınmasını gerektirir. Dil ve edebiyat eğiminin kendi içine kapanarak çözüm bulunmaya çalışılması alandaki yeni bilgilerin paylaşılmasını ve gelişimin önünü kesmektedir. Bu bakımdan Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi’nde özelde Türkçe/Türk dili ve edebiyatı eğitimi, genelde ise bütün dillerin eğitim ve öğretimi alanındaki bilimsel araştırmalar bir araya getirilerek, oluşturulacak bilgi ve anlayış etkileşimiyle çağın önünde bilimsel çözümler elde edilip paylaşılacaktır.