Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Bakanlığımızca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunlar ile bunlara ilişkin çıkarılan ikincil mevzuat, toplumun tüm sosyal kesimlerine yeni hak ve yükümlülükler getirmektedir. Dergimizle, bu hak ve yükümlülüklerle ilgili olarak akademik kesimlerde gerçekleştirilecek olan çalışmaları teşvik etmek, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde uygulama birliğini sağlamak ve Bakanlığımızın kurumsal kimlik standardizasyonunu sağlamak amaçlanmaktadır.

Sahibi / Owner of the Journal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına Fatih ACAR (Müsteşar / Undersecretary)
 
Genel Yayın Yönetmeni / Publication Manager Erhan BATUR
(Müsteşar Yardımcısı / Deputy Undersecretary)
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Desk Editor Muhammet ERGÜN
 
Editör / Editor in Chief Dr. Fazıl AYDIN
İlknur POLAT
 
Editör Yardımcısı / Co-Editor Nurettin ALBAYRAK

 

 

Yayın Türü: Ulusal Süreli Yayın
Type of Publication: National Periodical

Yayın Aralığı: Üç aylık
Frequency of Publication: Quarterly
Dili: Türkçe ve İngilizce
Language: Turkish and English
 
Tasarım / Design : Eflal Ajans Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
Basım Yeri / Printed by : Eflal Ajans Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Karabekir Cad. Koyunlu İşhanı No:195/1-A İskitler/ANKARA
İlk Yayın Tarihi / First Release Date : 01 Kasım 2013
ISSN: 2148-1245