Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Günümüz psikoterapi yaklaşımları içinde bilimsellik, uygulanabilirlilik ve yararlılık açılarından öne çıkan bilişsel davranışçı psikoterapilerin gelişiminde kuram ve uygulama kolkola gitmiştir. Dergimizin temel hedefi ülkemizdeki bilişsel davranışçı kuram ve psikoterapiye ilişkin bilimsel çalışmaların yayınlanabileceği bir platform olmaktır. Bilişsel davranışçı psikoterapilerin, ülkemizde uygun yeterlikte profesyoneller tarafından ideal standartlarda, uygun ortamlarda uygulanması için bu alana ilişkin bilimsel çalışmalar ve uygulamaya dönük bilgilerin çoğalması gerektiğine inanıyoruz. Dergimizin içeriğini de bu öncelikler belirleyecektir. Derginin her sayısında bilişsel davranışçı terapi alanına ilişkin bir konuda geniş bir gözden geçirme, bir olgu sunumu, ve bir bilişsel davranışçı terapi tekniğinin tanıtımı olacaktır. Bunun yanı sıra kalan içeriği bilimsel araştırmalar oluşturacaktır. İlk sayısından itibaren hakemli bir dergi olacak olan dergimizde hızlı bir yayınlanma süresi ve uygulamaya dönük bilimsel bilginin yalın bir şekilde sunulmasını istiyoruz. Umarız bu hedeflerimize ulaşırız.