Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Dergi hakkında bilgi.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED) yılda iki kez bahar ve sonbahar dönemlerinde internet üzerinde yayınlanacaktır. Derginin hedef kitlesi eğitim bilimleri alanında, fen, matematik, müzik, dil, tarih. coğrafya ve benzeri alanlarda çalışma yapan eğitimciler, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet veren kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikte eğitimin tüm alanları ile ilgili betimsel ve deneysel çalışmalar ile benzeri orjinal nitelikteki çalışmalar yayınlanacaktır.