Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aksaray Üniversitesi İİBF’nin yayın organıdır. Çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayımlandığı bir süreli yayındır. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi hakemli bir dergidir ve 2009 yılından bu yana yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır.