Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan ADYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Sosyal Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel elektronik bir dergidir.

Sahibi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına

Prof. Dr. Bilal Murat ÖZGÜVEN

-Enstitü Müdürü-

 

Editör

Doç. Dr. Bahir SELÇUK