Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Türk kültürüne ait tespitlerin belgelenmesi, tasnif edilmesi ve incelenmesi ile bu alanlarla ilgili dil, edebiyat, tarih, sanat ve kültür malzemesinin ve güncel uygulamaların ortaya konmasını amaçlamaktadır.
 
Acta Turcica, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır.
 
Uluslararası standartlarda hakemli bir dergi olan Acta Turcica’da yayımlanacak yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakem raporları saklanır.
 
Acta Turcica, MLA tarafından indekslenmektedir: www.mla.org
 
Dergide Türkçe dışında dillerde de yazı yayımlanabilmektedir.
 
Yayımlanacak yazılar üzerinde editörlerce düzeltme yapılabilir. (Yazarlar yazılarının yayına girmesinin ardından içeriğe yönelik hiçbir değişiklik talep edemez.)
 
Yazılar için telif ücreti ödenmemektedir.
 
Yazarlar dergide yayımlanacak yazılarının yayın hakkını "yayma hakkı devir formu" imzalayarak dergiye devrederler. Ayrıca yazarlar, yazılarının fikrî haklarını ve daha sonraki çalışmalarında kullanma ve yayımlama haklarını saklı tutarlar.
 

HER HAKKI MAHFUZDUR. ALINTILARDA KAYNAK GÖSTERİLMESİ MECBURİDİR.  DERGİDE YER ALAN YAZILAR, YAZARINDAN İZİN ALINMAKSIZIN, TÜMÜYLE VEYA BÜYÜK BÖLÜMLER HÂLİNDE ALINIP BAŞKA ORTAMLARDA (MATBU VEYA ELEKTRONİK) YAYIMLANAMAZ.