Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır.