Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversitelerde stratejik planların hazırlanması ve uygulanması sürecinde strateji geliştirme daire başkanlıklarının etkinliği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi İşletme Egitimi Bölümü1, Gazi Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü İşletme Egitimi Bölümü2
Görüntülenme :
942
DOI :
Özet Türkçe :

Hızla degisen ve gelisen dünya da isletmeler ayakta kalmakta zorlanmaktadır. Karma ekonomilerden serbest pazar ekonomilerine geçtigimiz bu günlerde kar amacı güden ve gütmeyen kamu kurumları da bu degisimden nasiplerini almaktadır. Bu degisimi sırasıyla 5018, 5436 ve en son 2006 yılında çıkarılan 9972 sayılı kanun ve yönetmeliklerde görmekteyiz. Üniversitelerde de kurulması zorunlu olan Strateji Gelistirme Daire Baskanlıkları bu kanun ve yönetmeliklerden yola çıkarak görev yapmakta ve yetki kullanmaktadır. Arastırmanın amacı ise baskanlıkların Stratejik Planın hazırlanmasında ve uygulanmasında görevlerini ne kadar yerine getirebildikleri ve etkinliginin ne derece oldugunun ortaya çıkarılmasıdır. Etkinligin ölçülmesi için yeni bir ölçek olusturulmus ve bu ölçek toplam 95 üniversitenin Strateji Gelistirme Daire Baskanlıklarına gönderilmistir. Mail adreslerinde sorun olanlar ve cevap vermeyenler çıkarıldıgı zaman degerlendirilmeye alınacak 41 anket analiz edilmistir. Analiz için SPSS 17 paket programı kullanılmıstır. Sonuçlar degerlendirildigi zaman Strateji Gelistirme Daire Baskanlıklarının Stratejik Planların hazırlanıs asamasında yarı yarıya etkin olmalarına ragmen uygulanıs sürecinde büyük çogunlugun etkin olmadıgı sonucuna ulasılmıstır.

Özet İngilizce :

Businesses are forced to survive in a rapidly changing and developing world. Free market economies, mixed economies in the past these days, and non-profit public institutions are also receiving end of this change. This change, respectively, 5018, 5436 and most recently in 2006, No. 9972 we see the laws and regulations. Strategy Development Departments in the establishment of universities which have to be Based on these laws and regulations on duty and the authority uses. The aim of the research in the preparation and implementation of the duties of the Head Offices of the Strategic Plan are able to replace up to what extent and effectiveness of the architraves. Created a new scale for measuring the scale of the event and posted a total of 95 colleges and universities Baskanlıklarına Strategy Development Department.Addresses the problem of extraction of those who do not respond to an e-mail and will be considered when analyzing the survey was 41. SPSS 17 package program was used for analysis. Results are evaluated when the Departments of Strategy Development of a strategic plan of implementation process of the preparation stage by half even though they are effectively reached the conclusion that the vast majority are inactive.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :