Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal kültürü oluşturan değerler tipolojisi - stratejik yönetim ilişkisi: kültürel kodlarin iş letmelerin stratejik yönelimlerine etkisi üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
1092
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türk kültürünü oluşturan değerler tipolojisinin Türk işletmelerinin stratejik yönelimlerini şekillendirmedeki rolünü araştırmaktır. Bu amaçla on iki tanesi Türkiye’nin ilk 1000 işletmesinde çalışan toplam yirmi dört üst düzey yönetici ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakat yardımı ile toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular araştırmanın yürütüldüğü üç boyut olan büyüme yönelimleri, stratejik amaçlar ve izlenen jenerik stratejiler bağlamında Türk kültürünü oluşturan değerler tipolojisinin Türk işletmelerinin stratejik yönelimleri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study aims to explore whether Turkish enterprises have distinct strategic orientations and if they have then find out what are the main characteristics of these. Therefore, total 24 CEOs whose 12 of them are employed at the first largest 1000 enterprises in Turkey were interviewed. In this analysis, content analysis of data which was collected by interview was used. The main findings show us there is no evidence that Turkish enterprises have a distinct attribute on their growth orientation. However, their main strategic goal is to strengthen their corporate branding and to grow their business even though they don’t clarify their strategy by which way they will do it. In addition, while some of Turkish enterprises tend to adopt total cost leadership, others adopt differentiation strategies.
.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :