Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk eğitim sisteminde bir alt sistem olan denetim sisteminin seçilmiş bazı ülkelerin denetim sistemleri ile karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Egt. Bil. Fak., Egitim Yönetimi ve Politikası Böl. 1
Görüntülenme :
937
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada sırasıyla Türkiye, ngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birlesik Devletleri, Japonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya ve ran'da egitim sistemlerinin alt sistemleri olan denetim sistemleri karsılastırmalı olarak ele alınmıstır. Seçilmis ülkelerin benzer ve farklılıkları yönünden karsılastırılmasını saglamak amacıyla her ülke, mümkün oldugunca 'ulusal, yerel ve kurum düzeyinde denetim' alt baslıkları altında incelenmeye çalısılmıstır. Bunun yanında her ülke baslıgı altında denetimin genel amaçları, denetimden sorumlu birimler ve denetmenlerin görevleri çalısmada ele alınan ortak parametrelerdir. Kamu yönetimi yapılanması, yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen ülkelerde egitimin denetiminde, yetki ve sorumluluklar büyük ölçüde yerel yönetimlerde toplanırken, merkezden yönetim ilkesinin benimsendigi ülkelerde denetim hizmetleri sorumlulugu merkezi düzeydeki birimlerin yetkilerinin yerel egitim birimleri eliyle yürütülmesiyle gerçeklesmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the supervision subsystems of educational systems in Turkey, England, France, Germany, United States of America, Japan, South African Republic, Russia and Iran are examined respectively. In the literature, there have been classifications such as internal and external supervision/evaluation; national, local or central level evaluation/supervision in terms of the evaluation processes and the organization of the supervision structure related to the "supervision". In this study, with the purpose of comparing the selected countries in terms of thier differences and similarities, each country has been tried to analyze under the title of "national, local and school level" as far as possible. Besides this, each country has been analyzed the general aims of the supervision, the authorities responsible for the supervision and their duties as common parameters. In the decentralized countries, the authority and responsibility was gathered in local governments to a great extent. On the other hand, in centralized countries the authority and responsibility was gathered in central governments generally in ministry of educations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :