Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyolojik bir teori olarak sembolik etkileşimciliğin ontolojik temeli ve din olgusu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, İlahiyat Fakültesi2, Din Sosyolojisi Bilim Dalı3
Görüntülenme :
2394
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, sosyal bilim paradigması açısından ontolojik sorular olan “gerçekliğin doğası nedir?”, “İnsanın doğası nedir?”, “Toplumun doğası nedir?”, “Olgular arasındaki ilişkiler nasıldır?” ve “birey / yapı ilişkisinin boyutları nelerdir?” Sorularına sembolik etkileşimci teoriye dayalı cevaplar üretmeye çalıştık. Ayrıca sembolik etkileşimci teoriyi anlayıcı yaklaşım paradigması içinde sosyolojik bir teori olarak ele alarak, teorinin temel varsayımlarının ontolojik sorulara muhatap kılınarak açıklanması ve bunun da din sosyolojisi alanına ne derece taşınabilirliğinin tartışılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to produce answers to the following questions, which are ontological in terms of social science paradigm, based on the symbolic interactionism theory: “what is the nature of reality?”, “what is the nature of man?”, “what is the nature of society?”, “what is the relationship between phenomena?”, and “what are the dimensions of individual / structure relationships?”. Symbolic interactionist theory is considered a sociological theory in the apprehension approach paradigm. In this context, the purpose of study is to explain the fundamental assumptions of the symbolic interactionist theory by subjecting them to ontological questions and to transfer this into the field of the sociology of religion.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :