Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Restoran işletmeleri web sitelerinin içerik analizi: marmaris - bodrum örneği

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1
Görüntülenme :
950
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ekonomik anlam taşıyan birçok iş kolunun, faaliyetlerinde başarıyı sağlayabilmesi internet teknolojisini etkin kullanabilmelerine bağlıdır. Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de, pazarlama aktivitelerinde başarılı olabilmek için internet teknolojilerini etkin kullanmaları zorunludur. Bunun yanı sıra, turizm ürününün, kullanılmadan önce deneme olanağının bulunmaması ve insanların algılarına bağımlı olması, ürün pazarlamasında görsel bir araç olan internet teknolojisine özel bir önem gösterilmesini gerektirmektedir. Turizm işletmelerinin hazırladıkları web sayfalarını birincil önceliği insanlara deneme olanağı bulamadıkları turizm ürünleri hakkında geniş çaplı bilgiler sunarak akıllarındaki soru işaretlerine uygun seçenekleri sunmaktır. Turizm işletmeleri içerisinde önemli bir yer tutan restoran işletmelerinin kurumsal web sayfalarında markalarını ve ürünlerini tanıtmaları, potansiyel müşterileri ile iletişim kurmaları mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Bodrum ve Marmaris destinasyonlarında faaliyet gösteren restoran işletmelerinin internet teknolojilerini ne kadar etkin kullandıklarını araştırmaktır. Araştırma restoran işletmelerinin web sayfalarını daha etkin kullanmasına sağlayacağı katkı sebebiyle önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, bu işletmelerin web sayfaları ziyaret edilerek içerik analizi yöntemi yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre restoran işletmelerinin çok az bir kısmının internet teknolojisini etkin şekilde kullandığı tespit edilmiştir. Özellikle görsel öğelerin kullanılması ve iletişim adreslerinin sağlanması konusunda birçok web sayfası yeterli durumdadır. Fakat web sayfalarının kullanışlılığı ve içerik bakımından zenginliği açısından büyük eksiklikler söz konusudur. Son zamanlarda popular hale gelen sosyal paylaşım sitelerini kullanma konusunda restoran işletmelerinin gösterdiği eğilim dikkat çekicidir.

Özet İngilizce :

Using the Internet technology efficiently has a direct effect on success of many businesses. Also the businesses in tourism sector that was one of the fast growing sectors in the word must use internet technologies efficiently for managing their marketing activities rightly. Also some purposes like there isn’t possibility to practice tourism product before using and being related to abstract perceptions of people, make internet technologies that can enable to visual practice, more important for tourism businesses. Priority of web sites is to inform people that have potential to use tourism product about this product’s possibilities widely. Restaurant businesses that one part of tourism sector, can promise their products and brands, communicate with their customers via their institutive web sites. The purpose of this study to measure and evaluate the efficiency of web sites of restaurants that facilitate in Marmaris and Bodrum Destinations. The importance of this study is contributions of restaurant web sites efficient usage. In this study Web Sites were designated and criterias that for using to evaluate web sites were determined. Then web sites of these firms were searched and analyzed via content analyses. According to findings, a little part of restaurants use internet technology efficiently. Approximately, all of web site s have visual items about firms and their product, contact information. But, there are some serious problem about usefulness, availability and scope of content. Also links about social networking sites in the restaurant web sites show popularity of using these sites by restaurants.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :