Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekreasyon kavramina felsefi yaklaşim

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1, İMKB Kız Teknik Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
1148
DOI :
Özet Türkçe :

Rekreasyon günümüz toplumlarını çok iyi karakterize eden ve gittikçe yükselen
bir değer, anlam ve ideal olarak yerini almaktadır. Felsefi düşünce ise değerler,
anlamlar  ve  idealler  diye  adlandırılan  bu  varlık  kavramını  kendisine  konu
etmektedir. Bu çalışmada rekreasyon kavramı ile felsefe kavramların birbiri ile
olan  bağlılığı  ve  felsefi  düşüncenin  rekreasyona  olan  yaklaşımı  tartışılmıştır.
Çalışma  kuramsal  bir  değerlendirme  çalışması  olup  ulusal  ve  uluslararası
literatürden yararlanılmıştır. Felsefi yaklaşımlar rekreasyonun kavramsal olarak
geliştirilmesi ve organizasyonu için temel kaynak oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Recreation characterize today’s society and rising value that take place as ideal
and meaning. Philosophical ideas that subjects concept of this entity itself. In this
study the concept of recreation  with philosophical ideas  which connected  with
each  other  are  discussed.  For  this  theoretical  study  national  and  intenational
literature is used.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :