Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özbekistan diş politikasini oluşturan temel faktörler

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
1093
DOI :
Özet Türkçe :

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber bağımsızlığını kazanan on beş cumhuriyet, yeni aktörler olarak uluslararası sisteme katılmışlardır. Bağımsızlık sonrası dönemde bu ülkelerin her birisi değişik sorunlarla karşılaştılar. Devlet organlarının kurumsallaşma süreci, ekonomik ve politik istikrarsızlılar ve güvenlik zaafiyeti bu ülkelerin karşılaştıkları temel sorunlardır. Nitekim bu sorunların bazıları aynı zamanda ilgili ülkelerin dış politikalarını etkileyen temel faktörler haline geldi. Çalışmada Orta Asya’nın kilit ülkesi olarak görülen Özbekistan’ın dış politikasını oluşturan temel faktörler analiz edilmektedir. Bu bağlamda Özbekistan’ın Orta Asya jeopolitiğindeki özel konumu, yönetimin etnik yapıyı homojenleştirme ve silahlı kuvvetleri güçlendirme çabaları ve güvenlik sorunları gibi konular incelenecektir.

Özet İngilizce :

Fifteen Republics, which gained their independence with the dissolution of the Soviet Union, joined the international system as new international actors. Each of these countries is faced with different troubles after the period of independence. The process of the institutionalization of the government bodies, economic and political instabilities and security vulnerability were the fundamental problems that these countries encountered. As a matter of fact, some of these problems became the main factors affecting the foreign policies of the concerned countries. Basic factors that form foreign policy of Uzbekistan, which is considered as the key country in Central Asia, are analyzed in this study. In this context, issues such as the special position of Uzbekistan in the geopolitics of Central Asia, the efforts of reinforcing the armed forces and security problems will be dealt with.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :