Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing: işyerinde psikolojik taciz

Yazar kurumları :
Yenikent Devlet Hastanesi1, AİBÜ, Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık2
Görüntülenme :
1097
DOI :
Özet Türkçe :

Mobbing (is yerinde psikolojik taciz), isyerinde meslektaslar veya üst kademedekiler tarafından, sistematik ve tekrarlayan tarzda bireylere uygulanan psikolojik terör olarak kabul edilmektedir. Bu süreç saygısız davranıslarla baslar, kurban zarar verici hareketlerin hedefi haline gelir ve diger isverenler veya üst kademe çalısanları tarafından saldırıya maruz kalır. İsyerlerinde psikolojik taciz dünya çapında yaygın bir durum olmakla birlikte ülkemizdeki sıklıgının Avrupa ülkelerinin çok üstünde oldugu bildirilmektedir. Buradan hareketle bu çalısmada mobbingin gerekçeleri ile birlikte kavramsal olarak tanımı yapılmıs, prevalans ve insidans oranları verilmistir. Çalısmada mobbing süreci açıklanmıs; kurbanların demografik özellikleri ve bireyler üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkileri arastırılmıstır. Makalede ülkemizde yapılan son çalısmalar da gözden geçirilmistir.

Özet İngilizce :

Mobbing (Harassment in the Workplace) is considered as a psychological terror by colleagues or superiors to indivudals in a sistematic and repeated manners. This process starts with disrecpectful behaviors and the victim becomes the target of harmful actions and to be attacked by the other employers or supervisors. Eventhough mobbing is a common phenomenon in all over the world, frequency in our country has been reported higher than European countries. Therefore; in the present study a conceptual description of mobbing with reasons is provided with the prevelance and incidence rates. Mobbing process is explained, demografic characteristics of victicms and psychological and physiological effects on the individuals are explored. The most recent studies conducted in Turkey were reviewed here as well.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :