Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisanslı olarak takım sporu ve bireysel spor yapan ile spor yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Egitimi Ögretmenligi Bölümü 1, Uzun Mustafa İlkögretim Okulu2
Görüntülenme :
956
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, Düzce ilinde bulunan ortaögretim seviyesindeki lisanslı olarak takım sporu ve bireysel spor yapan ile spor yapmayan ögrencilerin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesidir. Bu arastırma tarama modelinde betimsel bir çalısmadır. Veriler, Riggio (1986) tarafından gelistirilen ve Yüksel (1998) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sosyal Beceri Envanteri" ve arastırmacı tarafından gelistirilen kisisel bilgi formuyla toplanmıstır. Arastırmanın sonucunda, ögrencilerin sosyal beceri toplam puan degerlerinde takım ve bireysel spor yapan ögrenciler lehine anlamlı fark bulunmustur. Cinsiyete göre sosyal beceri ölçegi alt boyutlarında duyussal anlatımcılık, duyussal duyarlılık, duyussal kontrol, sosyal anlatımcılık ve sosyal kontrol alt boyutlarında kız ögrenciler lehine anlamlı fark bulunmustur. Ayrıca lisans yılı ve spor bransının ölçegin sosyal kontrol alt boyutunda fark olusturdugu görülmüstür. Lisans yılına göre, lisanslı olarak takım sporu ve bireysel spor yapan ögrencilerin sosyal beceri ölçeginin duyussal anlatımcılık, duyussal duyarlılık, duyussal kontrol, sosyal anlatımcılık ve sosyal duyarlılık alt boyutlarındaki puanlarında anlamlı fark bulunmamıstır. Ayrıca ölçegin sosyal kontrol alt boyutunda brans ve lisans yılı arasında anlamlı fark bulunmustur.

Özet İngilizce :

The aim of this research was to find social skill levels of student athletes in individual and team sports and students non-athletes in high school in Düzce. This study was based on a quantitative research method with descriptive analysis. Data were collected using Social Skill Scale developed by Riggio (1986) and traslated to Turkish by Yüksel (1998), and the individual information form developed by the researcher. The result of this study showed a significant difference in total structure of the social skill scale in favor of the student athletes in individual and team sports as opposed to student nonathletes. Girls tended to have significantly higher score than boys in the dimensions of emotional expressivity, emotional sensitivity, social expressivity and social control of the scale. Moreover, sport license year and type were found to constitute differences in social control dimension of the scale. Considering the sport license year, there was no significant differences between scores of student athletes in team and individual sports in emotional expressivity, emotional sensitivity, and social expressivity, social sensitivity dimensions of the scale. Finally, there was a significant difference between sport types and license years in social control dimension of the scale.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :