Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel su yönetimi ve suyun ticarileştirilmesi

Yazar kurumları :
AİBÜ1, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü2, Trakya Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlıgı3
Görüntülenme :
911
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada ve Türkiye'de özellikle son yirmi yılda hem kentsel hem kırsal su hizmetleri alanında su yönetimine özel sektör katılımı ve suyun ticarilesmesi gündeme gelmistir. Bu süreç özellikle "su kıtlıgı" ve "susuzluk" tehdidiyle neo-liberal ideolojiye dayalı olarak ilerlemektedir. Özel sektörü su yönetiminin isleyisine ortak yapmaya çalısan çesitli politika ve reform önerilerinin temelinde, su krizinin ancak suyun piyasa kuralları çerçevesinde yönetilmesi halinde halledilecegi öne sürülmektedir. Bu iddia dogrultusunda, son yıllarda suyun metalastırılması ve piyasalastırılmasına yönelik neoliberal politikalara küresel düzeyde islerlik kazandırılmaya çalısılmaktadır. Bunun için, küresel düzeyde çokuluslu su sirketlerinin destegiyle çesitli girisimler ve platformlar olusturulmaktadır. Bu çalısmada küresel su yönetimi ve su politikalarının yanı sıra küresel düzeyde suyun özellestirilmesi ve ticarilestirilmesi sürecinde ön plana çıkan uluslararası örgütler (Birlesmis Milletler, Ekonomik sbirligi ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Su Konseyi, Küresel Su Ortaklıgı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi) incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Private sector participation in water management both in urban and rural water services and commercialization of water has been an agenda especially in the last two decades throughout the world and in Turkey as well. This process proceeds with the threats of "water shortage" and "waterlessness" which are based on neo-liberal ideology. It is suggested that water crisis would be solved only in case of water is managed in the market principle context, on the basis of several policies and reform proposals which seek to make private sector to participate in water management. In line with this argument, it has been sought recently to put into action globally neoliberal policies that are directed towards the commodification and marketization of water. Thus, several attempts and platforms are constituted with the support of multinational water companies at the global level. In this study, not only global water management and water policies but also international organizations (such as United Nations, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), World Water Council, Global Water Partneship, World Bank and World Trade Organization) that come to the fore through the privatization and commercialization of water are being examined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :