Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetim sisteminde köy koruculuğu ve kırsal alan güvenliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi2, Kamu Yönetimi Bölümü3
Görüntülenme :
843
DOI :
Özet Türkçe :

Köy korucuları, köy idari alanında bütün kamu güvenlik hizmetleri ve köy çevresi güvenliği ile sorumludurlar. Köy Kanunu ile köy koruculuk sistemi 1924 yılından beri ülkemizde uygulanmaktadır. Kanun yolu ile köylünün mecbur yapacağı işler arasında sayılan korucu tutma köy muhtarının sorumluluğunda köyün dirlik, düzen ve güvenliğinin sağlanabilmesini amaç edinmiştir.
Güvenlik hizmeti kavramı içerisinde kent, kasaba, kırsal alan polislik faaliyet alanları bulunmaktadır, her birinin durumu ile ilgili ayrı ayrı düşünülerek çalışma yapılmalıdır. Kırsal alan polisliği dar alanda idare edilen bir kolluk faaliyetini ifade etmektedir. Bu gün Avrupa, Amerika, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan kırsal polislik alanında ciddi faydalar sağlayan örnek uygulamalara sahiptir. Kırsal polis topumdaki küçük olayları sosyal ilişkiler kullanarak çözebilme başarısını gösteren ve halka yakın, halktan biri olarak davranabilen kolluk görevlilerini ifade etmektedir.
Çalışmada ortaya konan kırsal alan polisliği kavramı, çalışma yapılan alandaki ulusal ve uluslararası kaynakların yetersizliğine rağmen kent polisliği kavramı ve teorik yapısı ile ele alınarak kırsal alan, koruculuk gibi ilgili bazı teorik gerçekliklerle geniş bir bakış açısı ile ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Village guards work in village administrative area where public security services and village security are responded its’ area. Village Law and Urban Guard system has been used in Turkey since 1924. Villagers have to rent guard is under Village autonomous mukhtar responsibility, this propose aim is villages’ order, security and unity .In security concept urban, province and rural areas are include and covering policing actions, there should be work and to think on each one. Rural are policing is highlighted security activity to work in narrow area. Today Like Europa, America, Canada developed countries have got rural policing best practice which provided serious benefit. Rural police solve the minor events with social ties whom works close to community as themselves is mentioned security officers.
In work, urban policing concept which held on, despite the poor both national and international resource, with the help of urban policing and its’ theorical body, It is handled from wide perspective.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :