Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sinif öğrencilerinin dinle diğini anlama sürecinde kul landiklari zihinsel beceri düzeyleri

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
1056
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama sürecinde kullandıkları zihinsel beceri düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen “Dinlediğini Anlama Testi” 2010-2011 eğitim öğretim yılında, Eskişehir merkez ilköğretim okullarının 5. sınıfına devam eden 750 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi, test maddelerinin ölçtüğü kazanımın ilgili olduğu zihinsel beceriler bağlamında gruplandırılarak gerçekleştirilmiştir. Cevaplar tanımlayıcı istatistik lerden yararlanılarak analiz edilmiş ve analiz sonuçlarına dayalı yorumlarda bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama sürecinde kullandıkları zihinsel beceri düzey ortalaması .651’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin anlamsal ilişkiler kurma, anlamı yapılandırmada görsellerden yararlanma, ayırt etme ve analiz etme zihinsel becerileri iyi; tahmin etme, yönergeleri uygulama, çıkarsamada bulunma zihinsel becerileri orta; problem çözme, sorgulama ve karşılaştırma zihinsel becerileri ise daha az düzeyde gelişmiştir.

Özet İngilizce :

This study was conducted to determine primary school fifth grade students’ mental skill levels in listening comprehension. A “Listening Comprehension Test” was developed by the researcher so that the students’ level of mental skills in listening comprehension could be determined. The test was designed to include the listening comprehension acquisitions covered in the 5th Grade listening domain of the Turkish course curriculum. The research population consisted of a total of 750 5th grade primary school students, who were determined through random element of sampling, in the central province of Eskişehir in 2010-2011. The research data vi was collected by the researchers. The activities were conducted in a period of two lesson hours in the primary schools included in the study. The collected data were analyzed in terms of mental skills in parallel to the research aim. Therefore, the items were categorized according to the mental processes related to the corresponding acquisitions and a total of 27 acquisitions were gathered under 11 mental skills. Each of the mental skills measured comprised a sub-problem of the research. Descriptive statistics data on the responses to the test items was used to make interpretations. These findings showed that the mean of the mental skill levels of primary school 5th grade students in listening comprehension was .651. Also, the means determined in the analyses varied depending on the mental skills. The students had a high level of mental skills in listening comprehension in terms of building semantic relationships meaning configuration through visuals, discrimination and analysis. They had a moderate level of achievement in the mental skills of following the instructions and making predictions in listening comprehension test. Finally, they had a low level of mental skills in listening comprehension in terms of problem solving, inquiry and comparison.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :