Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygudurum ve bazi davranişlarimiz: yeni bulgular işiğinda bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
1072
DOI :
Özet Türkçe :

Duygusal süreçlerin insanların düşüncelerini ve davranışlarını etkilediği uzun süredir bilinmektedir. Duygular ölçülmesi ve çalışılması zor bir konu olması nedeniyle araştırmacılar tarafından uzun yıllar gerektiği önem verilmemiştir. Son yıllarda duygudurum ile çeşitli davranışlarımız arasında ilişkilerin incelenmesi literatürde dikkat çekmektedir. Duygudurum dikkat, bellek, bilgi işleme gibi bilişsel yapılarımızı etkilemektedir. Ayrıca, duygudurumun yardım etme, sosyal ilişkiler, dışadönüklük, performans, işten ayrılma, liderlik, çatışma çözümü gibi alanlarla da ilişkisi bulunmaktadır. Bu makalede duygudurumun bilişsel ve sosyal öğeler ile nasıl bir etkileşimi olduğuna dair araştırmalar gözden geçirilecektir. Bu makalede ayrıca araştırmaların katkıları ve sınırlılıkları tartışılmakta, gelecek araştırmalara ışık tutulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

For a long time it has been known that affective processes influence people’s thoughts and behaviors. For many years, emotions have not been received sufficient research attention because of the problems related to their measurement. In recent years, the investigation for the relationship between mood and our various behaviors has been drawn attention in the literature. Mood can influence our cognitive structures such as attention, memory, and information-processing. Also, mood has significant relations with some domains such as helping, extraversion, social relations, performance, the intention to quit the job, leadership, and conflict resolution. In this article, studies about the relationship between mood and social and cognitive behaviors have been reviewed. In this article, furthermore, contributions and limitations of these studies were discussed and suggestions for future research were provided.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :