Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişmeyen kamu politikasi: kamu yönetimi reformu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
1037
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu yönetiminde reform kamu yönetimlerinin en önemli konularından biridir. Türk kamu yönetiminde de hatırı sayılır bir yere sahip olan kamu reformu aslında bir kamu politikasıdır. Bir kamu politikası olarak beliren reformun en somut halde kendisini gösterdiği metinler ise bir kamu politikası belgesi olan kalkınma planlarıdır. Bu nedenle de kalkınma planları üzerinden kamu yönetiminde reformun izlerini sürmek mümkündür. Kalkınma planlarının nesne değil, sadece reformun izin sürmede bir araç olduğu çalışmamızın temel tezi, kamu yönetiminde reformun her zaman önemli bir amaç olduğu ve süreklilik temelinde gözlemlenen bu amacın kalkınma planlarında da önemli bir yer teşkil ettiğidir. Bu önem özellikle yedinci beş yıllık kalkınma planında zirve noktasına ulaşmış ve plan, 2000’li yıllarda geniş bir uygulama alanı bulmuş olan reform çalışmalarının en önemli belgesi olmuştur. Bir başka deyişle, yedinci beş yıllık kalkınma planında kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına ilişkin benimsenen politikaların hemen hemen hepsi 2000’li yıllarda ilk kez akla gelmemiş, ancak bu dönemde uygulanma şansı yakalamışlardır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Public administration reform is one of the most important issues in public administration. Public administration reform which has important position in also public administration is actually public policy. It is emerging as a public policy itself shows in the concrete in development plans. So, it is possible that reform can be traced through development plans. The thesis of this study is that reform is always an important goal in public administration and this aim that it is continuous constitutes an important place in the development plans. This emphasis has especially reached peak on the on the seventh five-year development plan and it has been the most important document of reform efforts in the 2000s. In other words, almost all adopted policies in the seventh five-year development plan for the restructuring of public administration in the 2000s did not come to mind for the first time; however it has implementation chance during this period.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :