Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bolulu divan ve tasavvuf şairleri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
1166
DOI :
Özet Türkçe :

Bolu ilimiz, Cumhuriyet döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de pek çok bilim adamı, devlet adamı yanında şair ve yazar yetiştirmiştir. Biz bu çalışmada bu şahsiyetlerden divan ve tasavvuf şiiri alanında eser verenleri tespit etmeye çalıştık. Bolulu divan şairleri hakkında Mustafa İsen 1990 yılında; Bolulu mutasavvıflar ve divan şairleri hakkında ise İlhan Genç 1997 yılında bildirisunmuşlar ve sunulan bu bildiriler yayınlanmıştır. Mustafa İsen on sekiz divan şairine, İlhan Genç yirmi üç divan ve tasavvuf şairine yer vermiştir. Çalışmamızda, İsen ve Genç’in bildirilerinden yararlanılmış olmakla birlikte başka kaynaklar da incelenmiş ve anılan isimlerin tespit etmiş olduğu toplam yirmi dört şaire, tarafımızdan otuzdört şair daha ilave edilmiş; böylece Bolulu divan ve mutasavvıf şairlerinin sayısı elli sekize çıkarılmıştır. Bunlardan bazıları oldukça meşhur olup kaynaklarda biyografileri ve eserleri hakkında geniş bilgiler yer almaktadır. Bazıları hakkında ise sadece bir iki cümleden ibaret bilgi bulunabilmiştir. Araştırmalar sürdürüldükçe bu sayının ve bilgilerin artacağını düşünmekteyiz.

Özet İngilizce :

Our Bolu city, as it had been in the Republic Period, during the Ottoman time, had produced a great number of scientists, statesmen, and poets as well. In this study, we tried to detect the ones who gave their creations in classical Ottoman and mystic poetry arenas. About classical Ottoman poets from Bolu, Mustafa İsen introduced an announcement in 1990. About sufis and classical Ottoman poets from Bolu, İlhan Genç declared an edict in 1997 and these declarations had been published. In these declarations, Mustafa İsen gave place to eighteen divan poets, and İlhan Genç mentioned twenty-three divan and sufi poets. In our study, in addition to twenty four poets who were mentioned by İsen and Genç, thirty four poets were detected with variety of resources which were searched, so , the number of classical Ottoman poets from Bolu are come up to fifty-eight.. Some of them are quite famous, in the resources there is a comprehensive information about them, but about some of them there are only few of sentences have been found. We think that this number and knowledge will develope as researches specialize in this field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :