Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 krizinin avrupa birliği ülkelerine etkisi ve krizleri önlemeye yönelik geliştirilen mekanizmalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
1004
DOI :
Özet Türkçe :

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp kısa sürede dünya çapında küresel bir hal alan finansal krizin Avrupa Birliği’ndeki yansıması diğer ülkelere göre farklı olmuştur. Bu yüzden krizle birlikte Birlik içinde krize karşı alınan önlemler ve sonrasında kullanılacak mekanizmalar tartışılmaya başlanmıştır. Birlik içindeki mevcut sorunlar yaşanan finansal krizle biraraya gelince daha olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kurulan çeşitli mekanizmalar yoluyla etkiler en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada önce ABD’de başlayan ve sonrasında dünya ölçeğine yayılan krizin Avrupa Birliği sınırları içindeki yansımasının hangi başlıklar altında ortaya çıktığı, ülkelerde ne gibi sonuçlara yol açtığı gibi konular ele alınacaktır. Daha sonra ise bu sürecin bir daha yaşanmaması amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinin alacağı koruma, denetim, gözetim ve önleme mekanizmalarının neler olabileceği konusunda bilgiler verilecektir.

Özet İngilizce :

As soon as the United States, starting in 2008 across the world in a state of the global financial crisis, the reflection of the other countries in the European Union has been different. Therefore, the measures taken against the crisis and after the crisis in the Union has been discussed mechanisms to be used. When it comes to the current problems within the Union together more negative consequences of the financial crisis emerged. Through a variety of mechanisms were established to minimize impacts. In this study, the scale of the world spread before and after the crisis began in the United States within the boundaries of the European Union under the headings which occurs reflection, what countries will covertopics such as negative results. Later on, this process will take a more European Union countries in order to avoid the protection, control, monitoring and prevention mechanisms will be given information about what could be.topics such as negative results. Later on, this process will take a more European Union countries in order to avoid the protection, control, monitoring and prevention mechanisms will be given information about what could be.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :