Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2006 yilinda dengeli başari göstergesi (balanced scorecard) yöntemini kullanan işletmelerin finansal performansinin yillar itibari ile izlenmesi: dengeli başari göstergesi beklentileri karşiladi mi?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Genelkurmay Başkanlığı1
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; 2006 yılında Türkiye’nin ilk 500 işletmesi içerisinde yer alan ve Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) yöntemini kullandığını belirten işletmelerin, 2006-2011 yılları arasındaki finansal başarısındaki değişimi araştırmaktır. Çalışmanın yöntemi boylamsal verilere dayalı vaka analizidir. Bu kapsamda, 2006-2011 yılları arasında yayınlanmış finansal veriler kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde; Dengeli Başarı Göstergesi yöntemini kullanan işletmelerin cirosunda, vergi öncesi karında, ihracatında, net aktifinde ve öz sermayesinde önemli bir artış olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma, Dengeli Başarı Göstergesi yönteminin, Türk işletmelerinin de finansal başarısına katkı sağladığını göstermesi bakımından önemlidir. İşletmelerin, stratejik performans yönetimi uygulamalarında Dengeli Başarı Göstergesini de alternatif olarak değerlendirmeleri uygun olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to search the financial change in the situation of the enterprises between 2006 and 2011 which took their place among the first 500 companies in Turkey indicating that they used the Balanced Scorecard approach. The method of the study is case analysis based on longitudinal field research. In this scope financial data published in 2006-2011 have been used. As a result of the evaluations it has been determined that there were significant increases in the revenue, profit before tax, export, net assets and equity of the enterprises using the Balanced Scorecard approach. This study is considerable as it indicates that the Balanced Scorecard approach also contributes to the finacial success of the Turkish enterprises. It would be appropriate for the enterprises to consider the Balanced Scorecard approach as an alternative in their applications of strategic performance methods as well.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :