Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Okuma Becerilerinin Öğretiminde Bilgisayar Aracılığıyla Sunulan Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

...
Anahtar Kelimeler:

The Effects of Simultaneous Prompting Presented via Computer on the Reading Skills of Children with Intellectual Disability

...