Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazili anlatimin puanlanmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
1227
DOI :
Özet Türkçe :

 

 Öğrencilerin yazılı anlatımlarının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçüt kullanılması gerekir. Belli bir ölçüt kullanılmadan yapılan değerlendirmelerin kiŞisel yargılar çerçevesinde kaldığını söylemek mümkündür. Bu çalıŞmada; yazılı anlatımların tutarlı, geçerli ve güvenilir bir Şekilde puanlanmasında kullanılan bütüncül, analitik ve temel özelliklere göre puanlama yöntemleri ele alınmıŞtır. Bütüncül puanlama, analitik puanlama ve temel özelliklere göre puanlama yazılı anlatımı değerlendirmede kullanılabilecek temel yöntemlerdir. Bütüncül puanlama yazının bir bütün olarak değerlendirilmesine dayanır. Analitik puanlama yazının temel bileŞenlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesini gerektirir. Temel özelliklere göre puanlama ise belirli bir konu ya da anlatım biçiminin asli özelliklerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. ÇalıŞmada bu puanlama biçimlerinden örnekler verilmiŞ, bunların üstünlük ve sınırlılıkları üzerinde durulmuŞtur.

Özet İngilizce :

Valid and reliable assessment of students' written expression criteria should be used. Evaluations not using certain criteria can be the framework of personal judgments. In this study, consistent with the written expressions, the grading of a valid and reliable use of holistic, analytic, and primary trait scoring are discussed. Holistic, analytic, and primary trait scoring are methods for evaluating writing. Holistic scoring is based on the whole writing. Analytic scoring involves evaluation of basic components of writing. Primary trait scoring is used to assess a specific writing task or a specific trait. In this study, examples given in this form of scoring and focused on the advantages and limitations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :