Ses Eğitimi Alan Kadınların Menstrual Döngü -Menstrual, Folliküler Ve Premenstrual Evre- Ses Özellikleri

...
Anahtar Kelimeler:

Menstrual Cycle-Menstrual, Follicular And Premenstrual Phase-Vocal Properties Of Women Having Vocal Training

...