Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reggio emilia yaklaşımı üzerine bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi1
Görüntülenme :
1061
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada okul öncesi eğitim alanında İtalya'da ortaya çıkan bir yaklaşım olan Reggio Emilia Yaklaşımı farklı boyutlarıyla incelenmiştir. Bu doğrultu da Reggio Emilia Yaklaşımının eğitim ortamları, eğitim programları ve proje çalışmaları açıklanmıştır. İtalya'da ortaya çıkan Reggio Emilia Yaklaşımı, okul öncesi eğitim alanında son 20 yıldır tartışılan önemli yaklaşımlardan birisidir. Reggio Emilia Yaklaşımı modern eğitim anlayışını benimsemiştir. Reggio Yaklaşımı çocukları temel alır ve onlara fırsatlar sunarak yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar. Reggio sistemi ile yetişen çocuklar özgüveni gelişmiş, yaratıcılık düzeyleri yüksek ve dayanışma içindedirler. Günümüz okul öncesi eğitim sistemiyle bütünleşen bu yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak, ailelere ve eğitimcilere katkı sağlayarak daha verimli öğrenme ortamlarının oluşmasına sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

In this research different aspects of the Reggio Emilia approach which was developed in Italy in the field of early childhood education were examined. In this respect, the training environment, curricula and project works of the Reggio Emilia approach were explained. The Reggio Emilia approach which was developed in Italy is one of the important approaches that have been discussed in the last 20 years in the field of early childhood education. This approach adopts the view of modern education. This approach is student-centered and aims at improving children's creative skills. The children who are educated using the Reggio system have high self-esteem and high creative skills and they work cooperatively. To be informed about this approach which is integrated with today's preschool education system will contribute to families and educators and will create a more efficient learning environment.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :