PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNDE SÜPERVİZYONUN ÖNEMİ VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADAKİ ROLÜ

Psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon, diğer meslek yaşantısı öncesi alınan eğitimin içeriğinden farklı olarak, teorik bilgiler dışında eğitilenlerin meslek yaşantılarında kullanabileceği uygulamalı bir gözetim hizmetidir. Özellikle grupla psikolojik danışma gibi farklılık gösteren psikolojik danışma uygulamalarında kullanılacak süpervizyon yöntemi ve etik hususlar daha da önem kazanmaktadır. Süpervizyon konulu araştırmalarda ise daha çok bireysel psikolojik danışma uygulamalarına yer verilmiş ve az sayıda çalışmada grupla psikolojik danışma ve süpervizyon konularına birlikte değinilmiştir. Bu makalede grupla psikolojik danışma odağında; psikolojik danışman eğitiminde süpervizyonun önemi, süpervizyonun tanımı, süpervizör-psikolojik danışman ilişkisi, süpervizyon yöntemleri ve kullanılan yardımcı araçlar, süpervizör eğitimi ve etik konular üzerinde durulmuştur

The Importance Of Supervision In Psychological Counselor Training And Its Role In Group Counseling

In psychological counselor training context, supervision is obviously different from other theoretical lectures, addressing practical issues for implementation. Supervision process and related ethical issues need to be much more emphasized especially in some distinctive psychological counseling practice, such as group counseling. But considering the available data, lack of sample and difficulties in research methodology, there are few researches on supervision. This article focuses on the importance of supervision in psychological counselor training, supervisor-counselor relationship, supervision methods, useful tools, supervisor training and ethical issues specifically in group counseling context

Kaynakça

Aladağ, M., ve ark.. (2011). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 12(2), 22-43.

Aladağ, M. (2014). Psikolojik danışman eğitiminin farklı düzeylerinde bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonunda kritik olaylar. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 428-475.

Birk, J.M. (1972). Effects of counseling supervision method and preference on empathic understanding.Journal Of Counseling Psychology,19(6), 542-546.

Borders, L. D. (2001). A systematic approach to peer group supervision. Journal of Counseling & Development 69, 248-253.

Connor, M. (1999). Training and supervision make a difference. Colin Feltham (Ed.). In Controversies in psychotherapy and counselling. London: SAGE Publications Ltd .

Corey, G. (2012). Theory &practice of group counseling (8th Ed.). CA: Brooks/Cole.

Çetinkaya, R.S. ve Karaırmak, Ö. (2012). Psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (37), 107-121.

Drapela, V.J. (1983). Counseling, consultation, and supervision: Avisual clarification of their relationship. The Personel and Guidance Journal, Nov., 1983, 158-162.

Gore Jr. & P.,Leuwerke, W.C. (2008). Technological advances: Implications for counseling psychology research, training, and practice. Steven D. Brown, RobertW. Lent. (Eds.). In Handbook of counselıng psychology(4th Ed.). New Jersey: JohnWiley & Sons. 38- 53.

Grigg, G. (2006). Designs and discriminations for clinical group supervision in counseling psychology: An analysis. Canadian Journal of Counselling, 40 (2),110-122.

Jain, S.&Roberts, L.W. (2009). Ethics in psychotherapy: Afocus on professional boundaries and confidentiality practices. Psychiatr Clin N Am,32(2009), 299- 314.

Janice L. DeLucia-Waack, J.L. (2004). Group counseling. Charles Spielberger (Ed.).InEncylopedia of applied psychology Vol. 2. Florida: Elsevier Academic Pres. 121-126.

Jevne R., Sawatzky, D., Pare, D. (2004). Seasons of supervision: Reflections on three decades of supervision in counsellor education. Canadian Journal of Counselling, 38 (3), 142-151.

Kees, N.L., Leech, N.L. (2002). Using group counseling techniques to clarify and deepen the focus of supervision groups. Journal For Specialists In Group Work, ACA, 27 (1), 7-15.

Kellum, K.E.H. (2009). Structured reflecting teams in group supervision: A qualitative study with school counseling interns.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Iowa Unv.

Ladany, N., Inman, A.G. (2008). Developments in counseling skills training and supervision. Steven D. Brown, Robert W. Lent. (Eds.).In Handbook of counselıng psychology (4th Ed.). New Jersey: JohnWiley & Sons. 338-354.

Mcleod, J. (2003). An introduction to counselling (3rd Ed.). Berkshire: Mcgraw-Hill House

Neukrug, E. (2012). The world of the counselor: An introduction to the counseling profession (4th Ed.). CA: Brooks/Cole.

Özyürek, R. (2009). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 32 (4), 54-63.

Paessler-Chesterton, H.N. (2008). A qualitative examination of counseling supervision: An analysis of modality and experience. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Regent Unv.

Pearson, Q.M. (2006). Psychotherapy-driven supervision: Integrating counseling theories into role-based supervision. Journal of Mental Health Counseling, 28 (3), 241- 252.

Pelling, N. (2008). The relationship of supervisory experince, counseling experience, and training in supervision to supervisory identity development.Int J Adv Counselling, 30, 235-248.

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar kitapçığı.(2007). Türk PDR Derneği.

Ray, D. ve M. Altekruse. (2000). Effectiveness of group supervision versus combined group and individual supervision. Counselor Education & Supervision, 40(1), 19-30.

Renfro-Michel, E.L. (2006). The relationship between counseling supervisee attachment orientation and supervision working alliance rapport. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Missisipi State Unv.

Sommers-Flanagan, J,R. (2004). Counseling and psychotherapy theories in context and practice: skills ,strategies, and technique. NJ: John Wiley & Sons.

Vespia, K.M., Heckman-Stone, C., Delworth, U. (2002). Describing and facilitating effective supervision behaviour in counseling trainees. Psychoterapy: Theory/Research/Practice/Training, 39 (1), 56-65.

Voltan-Acar, N. (1992).Comparison among the experienced and inexperienced group counselors.PDR’de yirmibeş yıl. (2003). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Voltan-Acar, N. (2009).Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri (7.Basım.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Voltan-Acar, N. (2012).Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri(9.Basım.) Ankara:Nobel Yayın Dağıtım

Werth Jr., J.L., Cummings, D.L., Thompson, M.N. (2008). Legal and ethical issues affecting counseling psychologists. Steven D. Brown, Robert W. Lent. (Eds.).In Handbook of counselıng psychology (4th Ed.). New Jersey: JohnWiley & Sons. 3-17.

Yalom, I.D. (1992). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.

94011 23028

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ

Nadide YILMAZ

Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Sayılar Konusundaki Bilişsel Yapılarına Etkisinin İncelenmesi

Bekir Kürşat DORUK

Bolu İlindeki Öğretmenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Genel Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Ceren MUTLUER

Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği Geliştirme Ve Uyarlama Çalışması

Hülya GÜVENÇ

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

İçindekiler

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Salih Kürşad Dolunay TÜRKÇE, Selmin Söylemez İNGİLİZCE, Nuh YAVUZALP, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Yasemin AYDOĞAN, Cemal AVCI, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Bayram BIÇAK, Bahri AYDIN, M

Sürekli Öfkenin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı Ve Sosyal Destek: Sosyal Desteğin Aracı Ve Düzenleyici Rolü

Asım ÇİVİTCİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDAKİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI

Hakan BAYEZİT, Feryal ÇUBUKÇU

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ

İşıl AKTAĞ, Derya Deniz ALPAY

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUM YÖNETİCİLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGILARI

Soner DOĞAN, Cahit KAVTELEK