Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlik Ve Epistomolojik İnançlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

...
Anahtar Kelimeler:

Investigation of Pedagogical Formation Students’ General Self-Efficacy And Epistemological Beliefs

...

87076 22430

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Fen Başarısı ve Fene Yönelik Tutuma Etkisi ile Öğretim Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Orçun BOZKURT, Yusuf AY, Mehmet FANSA

Atatürk ve Yükseköğretim Modernizasyonu

Ayşen İÇKE

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlik Ve Epistomolojik İnançlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

İbrahim UYSAL, Selin KÖSEMEN

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Mezunlar Tarafından Değerlendirilmesi

Fidan KORKUT OWEN, Tülin ACAR, Özlem HASKAN AVCI, Seval KIZILDAĞ

Öğrenci Algılarına Göre Okul Yaşam Kalitesi Ve Akademik Motivasyon Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Menderes İlçesi Örneği)

Abdurrahman İLĞAN, Ebru OĞUZ, Burcu YAPAR

Akademik Ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Alperen YANDI, İbrahim Alper KÖSE

Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Programı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yasemin HORASAN, Halil AYDIN, Rıdvan KETE

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2010 6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Alt Testi Maddelerinin Geçerli Kazanımları Ölçme Derecelerinin Belirlenmesi

Zekeriya NARTGÜN, Melike ÖZER

Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi

Coşkun KÜÇÜKTEPE

Matematiksel Yatkınlık: İlkokul Ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yatkınlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yeliz YAZGAN, Recai AKKAYA, Dilek SEZGİN MEMNUN