Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Yetiştirilme Düzeyleri

Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, özel eğitimde görev yapan öğretmenlerin görevleri başında çalıştıkları sürece mesleklerindeki gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, verimli ve üretken olabilmeleri için sürekli eğitim ihtiyaçlarını karşılamadaki önemi, esasları ve bu eğitime olan gereksinimleri üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte özel eğitim çalışanlarının hizmet içi eğitim yoluyla yeterliliklerini artırma, programlara erişim ve sayısal dağılımlara yer verilmiştir. Hizmet içi eğitimle; özel eğitimde görev yapan öğretmenlere, en azından kendi alanında yeni bilgi ve beceriler kazanmaları, eğitim teknolojilerinden faydalanmaları, bu teknolojileri kullanmaları ve nitelikli uygulama örneklerinin paylaşımı sağlanacaktır. Çalışmada, özel eğitim öğretmenleri için vazgeçilmez bir yere sahip olan hizmet içi eğitimin amaç ve ilkeleri ile bu amaç ve ilkelerin kullanılmasına yönelik bilgiler farklı boyutlardan ele alınarak tartışılmıştır

The Training Level of Special Education Teachers in In-Service Training

In this study, we both dwell on the importance and rudiments of meeting persistent educational needs of special education teachers in order for them to be attuned to the developments in their profession and to be productive and generative, and their need for the training as long as they work, and the information towards substructure of in-service training. Beside these, raising the competencies of special training employees, access to programs and numeric distributions via inservice training are also included. With in-service training, we help special training teachers gain new information and skills at least in their own field, benefit from educational technologies, use these Technologies and share qualified application samples. In the study, we deal with and discuss the aims and principals of inservice training – essential for special training teachers – and the usage of these aims and principals in various dimensions

Kaynakça

Arends R. & Hersh, R. (2001). Inservice Educationand the Six o’clock. News Theory Into Practice. Volume: XVII Number 3 P: 196-205. San Francisco.

Bedük, A. E. (1997). Okullar da hizmet içi eğitim plânlaması yapabilmeli ve uygulamalıdır, Millî Eğitim Dergisi, 133, 7-8.

Cherubini G., Zambelli, F., & Boscolo, P.(2002). Student motivation: an experience of inservice education as a context for professional development of teachers. Teaching & Teacher Education, Apr 2002, Vol. 18 Issue 3, p 273, 16 p; (AN 7760898)

Drucker, P.(1994). Quality Training for Instructors Workshop. MACBET Conferance,(Akt.S.Özdemir) Indianapolis, Indiana, June 12-15.

Ersan N. (1995). Öğretmen Eğitiminde Hizmetiçi Yetiştirme ve İngiltere’deki Uygulama YÖK. Endüstriyel Eğitim Projesi Hizmetiçi Eğitim Sempozyumu. Ankara

Fullan, M.(1990) Staff Development, Innovation and Institutional Development. Longman, New York.

Gürlen E. ve Demirel, Ö. (2010). Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Öğretmen Yeterliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (in Turkish). Proceedings of International Conference on Teacher Training Policies and Problems II, 396- 401.

Kargın, T. (1996). Farklı eğitim özgeçmişlerine sahip öğretmenlerin işitme engellilere ilişkin bilgi düzeyleri ile işitme engelli çocukları ve anne ve babalarına yönelik farlılıklar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü Ankara.

Kaufman, R. & Zahn, D. (1993). Quality Management Plus. The Continuous Improvement of Education. Corwin Pres,Inc.

Küçükahmet, L. (1981).Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim programlarının etkinliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Oğuzkan, F.(1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Gül Yayınevi.

Özdemir, S. (1997). Her Organizasyon Hizmetiçi Eğitim Yapmak Zorundadır, Millî Eğitim Dergisi,133,17-19.

ÖYGM. (2013). Öğretmen atama ve yer değiştirme grup başkanlığı verileri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

ÖYGM.(2013).Mesleki gelişimi destekleme grup başkanlığı verileri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

ÖSYM.(2013).Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Saban, A.(2000). Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Millî Eğitim Dergisi,145, 25- 30

Taymaz, H.(1992). Hizmetiçi eğitim kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Personel Eğitimi Geliştirme Merkezi Yayınları.

YÖK.(1994). Bölgesel hizmetiçi eğitim modeli. Endüstriyel eğitim projesi Doküman No: FTVE:800, Ankara.

YÖK. (2000).Yükseköğretim Kurulu endüstriyel eğitim projesi hizmetiçi eğitimle performans artırma. Ankara: YÖK-Dünya Bankası Yayınları.

117906 29986

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bakışını Etkileyen Etkenler

Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Rahmi CAN, Ahmet ÜNLÜ, Haydar BEDEL, Gökhan ŞENGÜN, Şenol DEMİRHAN, Kemal ÇAĞLAR

Sınıf Öğretmenlerinin, Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi

Soner YATGIN, Habip Mehmet SEVGİ, Soykan UYSAL

Öğretmen Adaylarının Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenleri ve Uygulama Sınıflarına İlişkin Görüşleri

Ahmet YIKMIŞ, Hakan ÖZAK, Çimen ACAR, Alpaslan KARABULUT

Down Sendromu Olan Çocuklarin Temel Kavramlari ile Ortalama Sözce Uzunluklari Arasindaki İlişki

Ayfer YILDIRIM, Pınar EGE

Yetersizliği Olan Çocuklar, Aile ve Aile Eğitimi: Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Gelişmeler

Murat DOĞAN

Zihinsel Yetersizliği Bulunan Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Toplama Becerisinin Öğretimi

Behre BALÇIK

Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Birey Kavramına Yönelik Algıları

Hasan Said TORTOP, Büşra KANDEMİR, Ömer Ensar KAYA, Fazilet DEMİR

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Mezunlarının Sosyal Paylaşım Ağları Yoluyla İzlenmesi Süreci

Zehranur KAYA, Meltem ÖZTEN ANAY, M. Cem GİRGİN

Özel Eğitim Öğretmenlerinin İhtiyaç Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

Emine ERATAY, Tuğba SARI, Umut KERMEN

Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özge ÖZLÜ, Cansu KANÇEŞME, Süleyman DOĞRU

Sayfa 2.4553010463715 Saniyede Yüklendi