Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları hakkında bilişsel yapılarının tespiti

Yazar kurumları :
Özel Erbaa Pi Analitik Dershanesi1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
924
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin öğretim öncesi ve sonrasında, çevre sorunlarına ilişkin bilişsel yapılarının tespiti ile veri toplama aracı olarak kullanılan "kavramlar hakkında mülakat tekniği"nin etkisini açığa çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2008-2009 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde özel bir lisenin 9. sınıfında öğrenim gören 48 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada; öğrencilerin, öğretim öncesinde ve sonrasında, çoğunlukla günlük hayatlarında karşılaştıkları çevre sorunlarını önemsedikleri; bazı öğrencilerin öğretim öncesinde, küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili kavram yanılgısına sahip olduğu ve bu durumun öğretim sonrasında değişmediği; bazı öğrencilerde ise başlangıçta olmamasına rağmen öğretim sonrasında kavram yanılgısı ortaya çıktığı görülmüştür. Bu veriler, öğrencilerin bilişsel yapılarının tespitinde, "kavramlar hakkında mülakat tekniği"nin etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

This research was carried out to ascertain the cognitive structures of the secondary school 9th grade students on environment-related problems during the preand post-educational phases as well as to reveal the efficacy of the "interview about the concepts" technique used as the data collection tool. The study group was composed of 48 9th grade students studying at a private high school in İstanbul during the 2008-2009 academic year. Research results showed that both prior to and after the instruction period, the majority of the students cared more about the environmental problems they faced in their daily lives; that some students had misconceptions on global warming and ozone depletion prior to instruction which remained unchanged after instruction, and that some students developed misconceptions following instruction which they did not have initially. The data showed that the "interview about the concepts" technique could be used effectively in ascertaining the cognitive structures of students.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :