Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ölçeği

Yazar kurumları :
ODTÜ GV Özel Denizli Okulları1, Mehmet Akif Üniversitesi2
Görüntülenme :
1538
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, okulöncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya merkez ve merkeze bağlı ilçelerde görev yapan 862 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Okulöncesi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları Ölçeği‟nin kapsam geçerliğini sınamak için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Ölçek, hem tek boyutlu hem de çok boyutlu olarak incelenmiştir. Ölçekte yer alan maddeler "Açımlayıcı Faktör Analizi" tekniklerinden "Temel Bileşenler Analizi" ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinden sonra elde edilen ölçeklerin, kuramsal yapıyı ne ölçüde desteklediği ise "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ile test edilmiştir. Okulöncesi Öğretmenlerinin ÖzYeterlik İnançları Ölçeği‟nin güvenirlik çalışmaları ise Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı ve Birleşik Güvenirlik Katsayısı (CRC) ile hesaplanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda, elde edilen hem tek boyutlu hem de çok boyutlu Okulöncesi Öğretmenlerinin ÖzYeterlik İnançları Ölçek‟lerinin okulöncesi öğretmeni özyeterlik inançlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to develop a reliable and valid scale to determine self-efficacy beliefs of preschool teachers. The study group of this research consisted of 862 preschool teachers who work in the central district and counties of Konya. Expert opinion was sought in order to check content validity of the Preschool Teachers‟ Self Efficacy Beliefs Scale. In order to determine the structural validity of the scale, factor analysis was conducted. The scale was analyzed both as one-dimensionally and multi-dimensionally. Items in the scale were examined, using "Explanatory Factor Analysis‟. The theoretical structure was tested, using "Confirmatory Factor Analysis‟. Reliability measurements of the scale were calculated, using Cronbach Alpha Coefficient and Composite Reliability Coefficient (CRC). The results of the research showed that the Preschool Teachers‟ Self Efficacy Beliefs Scale can be regarded as a valid and reliable instrument that measures self-efficacy beliefs of preschool teachers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :