Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi İhtiyacına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

...
Anahtar Kelimeler:

Determınatıon Of Teachers Opınıons On Necessıtıes Of Arts Educatıon

...

142579 37960

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi İhtiyacına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Onur Yılmaz, Gülsün Şahan

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması

Yaşar Kazu, Oğuzhan Özdemir, Pınar Erten

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi

İlhan Karataş, Mutlu Pişkin Tunç, Esra Demiray, Nurbanu Yılmaz

Ilköğretim Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri ve Geleceklerine Yönelik Beklentileri Karşılaştırmalı Bir Analiz

Murat Bursal, Serkan Buldur

Okul Yöneticilerinin Öğretmenliğe Dönüş Sürecine İlişkin Görüşleri

Yener Akman

Türkiye Ve Azerbaycan Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Özerkliğine İlişkin Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşleri

Zeynep Uğurlu, Kemale Qahramanova

İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına İlişkin Veli Görüşleri

Duygu Saniye Öztürk, Ercan Aksoy

Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Matematik Kaygı Düzeylerine Etkisi

Salih Çakır, Serdar Aztekin

Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması

Celal Deha Doğan