ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARA DİL ÖĞRETİMİ ALANINDA EĞİTİMİ

Çocuklara dil öğretiminin teorik bilgisinin değeri ve önemi göz önünde bulundurularak, TPRS (Okuma becerileri ve Hikâye Anlatımı ile Dil Öğretimi) yöntemine dayanan “Okuma ve Hikâye Anlatımı” tekniği kullanılarak, 30 öğretmen adayına 3 hafta süren yoğun bir çocuklara dil öğretimi eğitimi verilmiştir. Çalışma ön-son test esasına dayandırılarak, eğitimlerden önce ve hemen sonra katılımcılara farklı yaş grubundaki (5-8, 9-12, 13+) çocuklara dil öğretimi hakkında bildikleri, bu yaş gurubu çocukların öğrenme tercihleri ve kendilerinin hangi yaş grubuna dil öğretmeyi tercih ettikleri ve bu yaş çocuklarla çalışmanın zorlukları sorulmuştur. Ön test ve son test sonuçları kıyaslandığında, verilen eğitimlerin katılımcılar üzerindeki olumlu etkilerini görmek mümkün olmuştur. 

TRAINING TEACHER TRAINEES ON TEACHING YOUNG LEARNERS

Considering the importance of theoretical knowledge on teaching young learners, 30 pre-service English Language teachers were given a three-week intensive training on how to teach English to very young learners using ‘Reading and Storytelling’ technique, which is based on TPRS (Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling). The study uses a pre-posttest technique and these 30 pre-service teachers were asked before and after the training what they know about the learning characteristics of different age groups (5-8, 9-12, 13+) and which age group they would prefer to teach and the challenges of teaching young learners. When the results of the pre and posttest are compared it is possible to see the positive effect of the training on the participants. 

Kaynakça

Asher, James J. (2009). Learning Another Language Through Actions: The Complete Teacher's Guidebook. 7th ed. Los Gatos, CA: Sky Oaks. 

Author unknown, (2016). Why aren’t we teaching a second language at public elementary schools? Retrieved on October, 18, 2017 from https://www.edutopia.org/discussion/why-arent-we-teaching-second-language-public-elementary-schools

Brown, Douglas (2007: 78). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Longman.

Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge.

Cook, V. (1991). Second Language Learning and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Devlin, K. (2015). Learning a foreign language, a ‘must’ in Europe, not so in America. Retrieved on October, 18, 2017 from http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/13/learning-a-foreign-language-a-must-in-europe-not-so-in-america/

Dziedzic, J. (2012). A comparison of TPRS and traditional instruction, both with SSR. International Journal of Foreign Language Teaching 7(2): 4-6.

Ellis, R. (1986). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Hedstrom, B. (2012). The Basics of TPRS. http://www.brycehedstrom.com/wp-content/uploads/2011/09/THE_BASICS_OF_TPRS2.pdf

Hashemi, M. & Azizinezhad, M. (2011). Teaching English to Children: A Unique, Challenging Experience for Teachers, Effective Teaching Ideas. 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Procedia-Social and Behavioral Sciences 30. 2083 – 2087.

Krashen, S. http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf accessed April 19, 2017

Krashen, S. (2003) Explorations in Language Acquisition and Use. London: Heinemann

Lenneberg, Eric H. (1967). Biological Foundations of Language. New York: Wiley.

90443 22767

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PROBLEM ÇÖZÜMÜNE KAVRAMSAL / İŞLEMSEL YAKLAŞIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Aysun UMAY

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ VERİLEN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Arslan BAYRAM, Süleyman Davut GÖKER, Hakan Serhan SARIKAYA, Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK

İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN ONUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE SINIF İÇİ UYGULAMALARA YANSIMASI

Fulya SOĞUKSU, Berna ASLAN

SOYUTTAN SOMUTA, SANALDAN GERÇEĞE: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR

Hıdır Karaduman

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Harun ŞAHİN, Güngör KİL

İÇİNDEKİLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAZZI GECİKTİRME VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROL

Bilgesu HASÇUHADAR, Hamit COŞKUN

FEN BİLİMLERİ DERSİ ‘MADDENİN DEĞİŞİMİ’ ÜNİTESİ İLE İLGİLİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Hakan SARAÇ

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

DINA MODEL İLE GELİŞTİRİLEN BİR TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Elif Kübra DEMİR, Nizamettin KOÇ