Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Tercihleri (Ankara Üniversitesi Örneği)

...
Anahtar Kelimeler:

Faculty Members’ Choices in the Process of Assessing Students (The case of Ankara University)

...

115105 28976

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Abdullah Çağrı BİBER, Ali Yiğit KUTLUCA

Tübitak 4004 Projelerinin, ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi’ Kapsamında Değerlendirilmesi

Emel OKUR BERBEROĞLU, Selçuk UYGUN

Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Tercihleri (Ankara Üniversitesi Örneği)

Esin Bağcan BÜYÜKTURAN

Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitsel Ortamlara Yansımaları (Öğretim Üyesi Görüşleri)

Sema ALTUN YALÇIN, Sinan YALÇIN, Sakıp KAHRAMAN, Zeynel Abidin YILMAZ

Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Programı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yasemin HORASAN, Halil AYDIN, Rıdvan KETE

Eğitim Kurumu Müdürlerinin Liderliği ile Okul Çıktıları Arasındaki İlişkilerin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Ayhan AYDIN, Yılmaz SARIER

İmam Hatip Liselerinde Hadis Dersi Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme: Artvin İli Örneği

Hüseyin AKYÜZ

Matematiksel Yatkınlık: İlkokul Ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yatkınlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yeliz YAZGAN, Recai AKKAYA, Dilek SEZGİN MEMNUN

Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Fen Başarısı ve Fene Yönelik Tutuma Etkisi ile Öğretim Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Orçun BOZKURT, Yusuf AY, Mehmet FANSA

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlik Ve Epistomolojik İnançlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

İbrahim UYSAL, Selin KÖSEMEN