Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmeni adaylarinin piyano çalişma alişkanliklarinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
1058
DOI :
Özet Türkçe :

 

 Piyano eserlerinin çözümlenmesinde bireylerin, diğer pek çok enstrümana göre daha fazla zaman ve güç harcadığı gözlenebilmektedir. Bu durum bireylerin piyano çalıŞma alıŞkanlıkları ve kullandıkları baŞlıca yöntemlerin incelenmesi sürecini de beraberinde getirmektedir. Yapılan çalıŞmada, müzik öğretmenliği programında okuyan öğrencilerin piyano çalıŞma alıŞkanlıkları değerlendirilmiŞtir. ÇalıŞma kapsamında öğrencilere uygulanmak üzere bir anket hazırlanmıŞtır. Hazırlanan ankette öğrencilerin temel bazı çalıŞma yöntemleri, eser öncesi hazırlık süreçleri, deŞifre aŞamasına yönelik çalıŞmaları ve eserin pekiŞtirilmesiyle ilgili aŞamaları sorgulanmıŞtır. ÇalıŞma sonucunda öğrencilerin bilinen bazı çalıŞma yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldukları, diğer bazı özel yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanıŞ biçimleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları anlaŞılmıŞtır.

Özet İngilizce :

It is observed that individuals spend more time and effort in analysing piano pieces than analysing pieces for other instruments. This situation brings about the process of investigating the study routines and main strategies used by individuals. In this study piano practising habits of students attending the Music Teacher education program were examined. A questionnaire was prepared for that purpose. Some basic studying strategies, preparation processes prior to the performance of the piece, sight-reading studies and stages of intensifying activities were queried in the questionnaire. At the end of the study it was concluded that students were knowledgeable about some known practising strategies, but did not have adequate knowledge about some special methods and the ways they were practised..

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :