Ali GÜLER

136 29

KENT-KIRSAL AYRIMINDA MÜZİK POLİTİKALARI

Öz Kent müziği güdümlüdür. Toplumsal boyutu kent sorunlarıyla ilgilidir. Bünyesinde bir başkaldırı, serzeniş,  yakarış, haykırış, dostluk, toprak, barış, savaş, kahramanlık, efsane, masal, ninniler, derinlemesine irdeleme, eleştiri yapma olanağını bulma, son derece sığdır, sınırlıdır. Var olan anlayışı yansıtmadan öte fazla bir içeriğe sahip olduğunu söylemek zordur. Kırsal anlamda müzik politikaları yerel kültürü içerir.  Ulusal kültür yerel kültür ile birliğe ulaşır. Yerel kültürden yoksun bir ulusal kültürden de söz edilemez. Ulusal kültürü besleyen yerel kültürdür. Yerel kültür ulusal kültür bünyesinde etkin işlevleri vardır. Bu işlevlerin sağlıklı işleyişi bir anlamda kırsal kültür ve onun itici gücü otantik müzik ve müzik politikalarıdır.

Kaynakça

Güler, A (2008). Türk Toplumunda Korku Kültürü. Ankara: Punto Tasarım.