İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi Ve Nedenleri(Şanlıurfa İli Örneği)

...
Anahtar Kelimeler:

Dropout Tendency Among Secondary School Students And its Reasons(A Case Study in Şanlıurfa)

...