Genel Fizik Laboratuvarındaki Öğrencilerin Fiziğe Karşı Öz-Yeterliliklerine Animasyon Ve Simulasyonun Etkisi

...
Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Animation and Simulation on Physics Self-Efficacy of Students in the General Physics Lab

...