GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz Sporda başarıyı etkileyenbirçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de motivasyondur. Çalışmanınamacı; genç tenis oyuncularının spora özgü başarı motivasyon düzeylerinin tenisturnuva performansı üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 14-18 yaş arası,Antalya ilinde 3 farklı tenis kulübünde aktif olarak tenis sporu yapan 61 gençsporcu (36 erkek, 25 kadın) gönüllü olarak katılmıştır. Tüm katılımcılarakişisel bilgilerini ve derece yaptıkları turnuva bilgilerini içeren kişiselbilgi formu uygulanmıştır. Tenisçilerin başarı motivasyonunu ölçmek için Willistarafından 1982 yılında geliştirilen Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği(SÖBMÖ) kullanılmıştır. SÖBMÖ iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlardanilki Güç Gösterme Güdüsü (GGG),  ikincisibaşarıya ilişkin güdülerdir. Ölçekten elde edilen puanlar cinsiyete vemüsabakalarda başarı elde etme durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Sonuçolarak SÖBMÖ alt boyutlarından olan GGG’nün genç tenisçilerin müsabaka kazanaraküst sıralarda yer almasını etkileyen bir faktör olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

Aktop, A. (2002). Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özelliklerin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

Anil, M. (2016). A Comparison of Sports Achievement Motivation between The Medal Winning And Non-Medal Winning Athletes in The Inter College Sports Tournaments, International Journal of Physical Education, Sports and Health, 3(6): 72/73.

Aytekin, S. Ünsal., T., (2015). Comparison of the Motivation Levels of the National and Non-National Karate Players, The Journal of Sports and Physical Education,112,202-206.

Bora, M. V. Cengiz, R., (2016). The Effect of Communication between Student Athletes and Physical Education Teachers on Competition Success and Motivation, SHS Web of Conference, 31, 010116.

Joseph, B. Sean H. (2004). A Review of Primary and Secondary Influences on Sport Expertise, High Ability Studies, Vol. 15, No. 2.

Miguel, C. Machar M. R. (2007). Motivation in Tennis, Br J Sports Med, 41:769–772, Piotr U., Level of Achievement Motivation of Young Tennis Players and Their Future Progress, Journal of Sports Science and Medicine, 2, 184-186.

Talşık, Ç. B. (2009). Tenis Sporunda, Spora Katılım Güdüleri ve Başarı Algısının Cinsiyet Faktörü İle İncelenmesi, Lisans Tezi, Antalya,

Tiryaki, Ş. Gödelek E., (1997). Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları için Uyarlanması Çalışması, Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bağırgan Yayınevi, s:s 128-141, Ankara.

Ünsal, T. (2015). Comparison on motivation levels of sports people who rank among top three in Championships of Turkey in personal branches, International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(2): 78-82.

Zafer, A. Gökhan, Ç., İlknur, Y., Nihal, E., (2006). Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması, Spormetre, 4 (2) 55-59.

Zait, B. A. Fatih, M. U. Ümit, Y. Aykut, D. Fatih, M. (2014). Investigating Success Motivation Levels of Sporters in Football Branch with regards to Certain Variables, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue.

Willis, J. D. Campbell L. F. Exercise Phychology, Human Kinetics Publisher, 75-77,1992.

137905 36246

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sevilay YILDIZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Zehra Saadet FIRAT, Çağlayan DİNÇER

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Nesime Kübra TERZİOĞLU

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Taner ALTUN, Ahmet GÜLAY, Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKCI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL BİLGİYE YÖNELİK NESNELLİK VE GERÇEKLİK ALGILARI

Ersin TOPÇU, Cemil ÖZTÜRK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL TABANLI MENTORLUK VE ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Yusuf Celal EROL, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK