Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniv., Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD1
Görüntülenme :
944
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yüklediği anlamları betimlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında, seçkisizlik ilkesi temel alınarak 2010–2011 eğitim öğretim yılı Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilen 197 öğrenci oluşturmuştur. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış öğretmenlik mesleği görüş formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniklerinden kategori analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yaklaşık yarıya yakınının istekli olarak öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri ve etkili öğretmeni tanımlarken öğrenme ve öğretme süreci kategorisi ile ilgili cevaplar verdikleri ortaya çıkmıştır. Genel olarak, 4. sınıf öğrencilerinin formasyon bilgisi anlamında daha teknik kavramları kullandıkları ve uygulama yönüyle ihtiyaçlarının şekillendiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to reveal the perceptions of pre-service science teachers about the teaching profession. In this study, survey method which is one of the methods of quantitative research design was used. Random sampling was employed in this study, and study group included 197 students that were randomly selected from among the 1st and 4th year pre-service science teachers in the Education Faculty of Ahi Evran University during 2010-11 academic year. The data were collected through semi-structured opinion form about teaching profession which was developed by researchers to be able to find out the perceptions of pre-service science teachers about the profession. Categorical analysis which is one of the content analysis techniques was used in this study. According to the results of this study, it was observed that nearly half of the pre-service science teachers chose this profession willingly and used learning and teaching category processes while defining the characteristics of an effective teacher. In general, it was seen that 4th year pre-service science teachers used more technical terms regarding professional knowledge and that their needs were identified through practice.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :