Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi”nde Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği Unsurlarının İncelenmesi

Öz 1923 yılı, Cumhuriyet’in ilanından sonra, Atatürk’ün müzik kültürünegetirdiği Batılılaşma politikası sonucunda çağdaş Türk müziğinde ulusal akımlarortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de birinci kuşak bestecileri Cemal ReşitRey, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun ve Necil KâzımAkses idi. Bu besteciler arasında Ferit Alnar, Doğu ve Batı müzik senteziniyalnızca müzik formlarında ve makamsal yapıda değil, aynı zamanda Türk müziğiçalgılarını da senfonik orkestraya dâhil etmekle oluşturdu. F. Alnar’ın1946 yılında bestelediği ve 1951 yılında seslendirilen Kanun Konçertosundansonra Çağdaş Türk Müziğinde Türk müziği çalgıları için yazılan eserler sadece1980’li yıllardan sonra ortaya çıkmaya başladı. Böylece, 40 yıllık bir aradansonra Münir Nurettin Beken’in “Ud Konçertosu” (1987–1990), “Dino ile Ceren”(orkestra ve Türk çalgılar için süit), “Gerdaniye Türkü” (orkestra ve Türkçalgıları), Oğuzhan Balcı’nın “Solo Enstrümanları İçin Kemençe Konçertinosu”(kemençe ve yaylı sazlar için), Fazıl Say’ın 7 bölümlük  “İstanbul Senfonisi” (6 Şubat 2008), NeyKonçertosu (2012) vs. ortaya çıktı. Bu eserler arasında F. Say’ın “İstanbulSenfonisi” ister makamsal isterse de yapısallığı ile en dikkat çekenlerdendir. Bu çalışmada, Çağdaş Türk Müziğinde Doğu ve Batı sentezinisadece makamsal değil, aynı zamanda Türk müziği çalgılarıyla da ortaya koyanFazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi”nin genel ve makamsal analizi yapılmakta vebestecinin geleneksel ve çağdaş Türk müziğine olan bakış açısı incelenmektedir.

Kaynakça

Yılmaz A. Türk Beşleri. Müzik Ansiklopedisi Yayınları. (İstanbul – 2003)

Say A. Müzik Ansiklopedisi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, (Ankara, 2005)

Say F. İstanbul Symphony for large orchestra and Ney, Kanuni Kudüm, Bendir, Darbooka. SCHOTT. Leihmaterial – Univerkaufliches Eigentum. Rental Material. Commissioned by Konzerthaus Dortmund and WDR Köln. Eserin partitürü. (Almanya, 2009)

Say. F. İstanbul Senfonisi op28. Konser Kaydı Yönetmen: Şafak Taner –YOYO Prodüksiyon (25 Aralık 2010 tarihli konser kaydı)

Say. F. “İstanbul Senfonisi” Belgeseli CD kayıtları. A.K. Müzik Yapım Org. 2010

Özkan İ. H. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri. Ötüken Neşriyat, 12. Basım (İstanbul – 2013)

93005 22979

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İngilizce Hazırlık Programındaki Öğrenci ve Okutmanların İngilizce Konuşma Sınavlarına Dair Görüşleri

Gökhan ÖZTÜRK

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki İmaj Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Emre SÖNMEZ, Necati CEMALOĞLU

Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Halil EKŞİ, Tuğba TÜRK, Akif AVCU

Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Sınıf Yanıtlama Sisteminin Akademik Başarıya Etkisi ve Sisteme Yönelik Görüşler

Yusuf İslam BOLAT, Ömer ŞİMŞEK, Ülkü ÜLKER

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER

4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Ayşegül DERMAN, Özlem BADELİ

Kodály Metodundan Uyarlanan Deşifre Şarkı Söyleme Uygulamaları

Kıvanç AYCAN

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Murat TARHAN, Fahri KILIÇ

Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi

Yunus ALTUNDAĞ, Sefa BULUT

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretiminde Sesli Düşünme Yönteminin Etkililiği

Meryem UÇAR RASMUSSEN, Nurhan CORA İNCE