Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

...
Anahtar Kelimeler:

Investigating Problem Solving Skill Perceptions of Students at Different Institutions in Terms of Various Variables

...

92908 22975

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Matematiksel Yatkınlık: İlkokul Ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yatkınlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yeliz YAZGAN, Recai AKKAYA, Dilek SEZGİN MEMNUN

İlkokul 1. Sinifa Kaydolan Okul Öncesi Dönem Çağindaki Öğrencilerin (60-69 Ay) Yaşadiklari Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Mehmet ÖZENÇ, Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ

Akademik Ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Alperen YANDI, İbrahim Alper KÖSE

İlköğretim Hayat Bilgisi Programında Çevre Eğitimi

Mehmet BAHAR, Eda ERDAŞ, Ruhan ÖZEL

Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Fen Başarısı ve Fene Yönelik Tutuma Etkisi ile Öğretim Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Orçun BOZKURT, Yusuf AY, Mehmet FANSA

Eğitim Kurumu Müdürlerinin Liderliği ile Okul Çıktıları Arasındaki İlişkilerin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Ayhan AYDIN, Yılmaz SARIER

Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi

Coşkun KÜÇÜKTEPE

Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitsel Ortamlara Yansımaları (Öğretim Üyesi Görüşleri)

Sema ALTUN YALÇIN, Sinan YALÇIN, Sakıp KAHRAMAN, Zeynel Abidin YILMAZ

Öğrenci Algılarına Göre Okul Yaşam Kalitesi Ve Akademik Motivasyon Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Menderes İlçesi Örneği)

Abdurrahman İLĞAN, Ebru OĞUZ, Burcu YAPAR

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Bosna-Hersek Örneği

Nihal ÇALIŞKAN, Önder ÇANGAL