Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerde siber zorbalığın ve mağduriyetin yordayıcılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya, Mithatpaşa Şükrü Ayna Anadolu Lisesi1, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2, Atatürk Üniversitesi, KKEF3
Görüntülenme :
2544
DOI :
Özet Türkçe :

Genel amacı ergenlerde siber zorbalık ve mağduriyetin yordayıcılarını belirlemek olan bu araştırmanın özel amacı empatik eğilim, cinsiyet, algılanan akademik başarı ve haftalık ortalama internet kullanma süresinin siber zorbalık ve mağduriyet üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu araştırmada ayrıca empatik eğilim, siber zorbalık ve mağduriyetin cinsiyet açısından farklılaşması; empatik eğilim ve siber zorbalığın algılanan akademik başarı üzerindeki yordayıcı etkisi ve empatik eğilim ile siber zorbalık arasındaki ilişkide algılanan akademik başarının aracılık etkisi incelenmiştir. Araştırma örneklemini 400 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Siber Zorbalık ve Mağduriyet ile İlgili Sorular Anketi ve Empatik Eğilim Ölçeği uygulanmıştır. Siber zorbalık, mağduriyet ve empatik eğilimin cinsiyet açısından farklılaşmasına ilişkin t testi sonucuna göre kızların empatik eğilimlerinin erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan erkeklerin kızlardan daha çok siber zorbalık yaptığı bulunmuştur. Siber zorbalık, mağduriyet ve empatik eğilim arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılan korelasyon sonucunda empatik eğilimin, siber zorbalık ve siber mağduriyet ile negatif, siber zorbalığın ise siber mağduriyet ile pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır. Empatik eğilim, cinsiyet ve algılanan akademik başarının siber zorbalık üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları, siber zorbalığın empatik eğilim, cinsiyet ve algılanan akademik başarı; siber mağduriyetin ise empatik eğilim ve haftalık ortalama internet kullanma süresi tarafından yordandığını göstermiştir. Ayrıca empatik eğilimin ve siber zorbalığın algılanan akademik başarıyı yordadığı bulunmuştur. Son olarak empatik eğilim ile siber zorbalık arasındaki ilişkide algılanan akademik başarının kısmi aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The specific purpose of this research, whose general objective is to examine predictors of cyberbullying and victimization in adolescents, is to determine the predictive roles of emphatic tendency, gender, frequency of internet usage, perceived academic achievement on cyber bullying, and victimization. Also, whether emphatic tendency, cyberbullying, and cybervictimization differed by gender, and the predictive roles of emphatic tendency and cyber bullying on perceived academic achievement, and the mediational role of perceived academic achievement in linking emphatic tendency to cyberbullying were investigated. The research sample consisted of 400 high school students. Personal Information Form, Cyberbullying and Cybervictimization Questions, and Emphatic Tendency Scale were administered to the participants. According to the results of the t-test, emphatic tendency of females was higher than males. On the other hand, it was found that males were more likely to be cyberbullies than females. In correlational analysis, it was determined that cyberbullying correlated positively with cybervictimization, and both cyberbullying and cybervictimization were associated negatively with emphatic tendency. Multi regression analysis showed that cyberbullying was negatively predicted by emphatic tendency, gender, and perceived academic achievement. However, the results of the multi regression analysis indicated that cybervictimization was predicted by emphatic tendency and frequency of internet usage. Also, it was found that perceived academic achievement was predicted by emphatic tendency and cyberbullying. Finally, it was determined that perceived academic achievement partially explained the relationship between emphatic tendency and cyberbullying. Results were discussed in the light of the literature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :