Duygusal Emek Ve Psikolojik İyi Oluş:Bir Yordayıcı Olarak Yönetsel Destek Algısı

...
Anahtar Kelimeler:

Emotional Labor And Psychological Well-Being: Perception Of Administrative Support As A Predictor

...

115103 28976

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

2014 Ve 2015 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Katılan Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Mezunlarının Atama Puanları Açısından Karşılaştırılması

Osman YIDIRIM, Ali YILMAZ

ABD’de Bulunan Türk Öğrencilerin Kültürlenme Tutumları Ve İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki

Emre GÜVENDİR

Yazma Becerisine İlişkin Süregelen Uygulamaların Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006) Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Üçgenler Konusunda Tanım Oluşturma Sürecindeki Öğrenmeleri

Tuğba UYGUN, Didem AKYÜZ

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Annelerine Verilen Aile Eğitiminin Annelerin Bilgi Düzeyleri İle Çocukların Gelişimlerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Ender DURUALP, Nazan KAYTEZ, Gül KADAN

Geçerlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Ve Güvenirlikte En Çok Tercih Edilen Yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı

Seval KULA KARTAL, Ezgi MOR DİRLİK

Sunum Yapma Becerilerinin Çok Yüzeyli Rasch Analizi İle Değerlendirilmesi

İbrahim Alper KÖSE, Hatice Gonca USTA, Alperen YANDI

Psikolojik Danışmada Süpervizör Eğitimi

Melike KOÇYİĞİT ÖZYİĞİT, Fatma İŞLEYEN

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” Ve “Okul Öncesi Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Ege AKGÜN

The Importance Of Listening In Language Learning And Listening Comprehension Problems Experienced By Language Learners: A Literature Review

Selin YILDIRIM, Özgür YILDIRIM