Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinleme metinlerinden önce ve sonra sorulan sorularin dinlediğini anlamaya ve hatirlamaya etkiasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Millî Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
1349
DOI :
Özet Türkçe :

 

 Bu çalıŞma dinleme metinlerinden önce ve sonra sorulan soruların 7. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine ve hatırlama düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıŞtır. Bu amaç doğrultusunda araŞtırmanın çalıŞma grubunu Konya‟da bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 7/A sınıfından 33 ve 7/B sınıfından 32 olmak üzere toplam 65 öğrenci oluŞturmaktadır. Deney grubundaki öğrencilere dinleme testi soruları metin dinletilmeden önce dağıtılmıŞ ve öğrencilerin soruları incelemeleri sağlanmıŞtır. Daha sonra ise metin dinletilmiŞ ve dinleme esnasında soruların cevaplanması sağlanmıŞtır. Kontrol grubundaki öğrencilere ise önce metin dinletilmiŞ ve dinleme bittikten sonra dinleme testi soruları dağıtılarak soruların cevaplanması sağlanmıŞtır. Bu iŞlem 3 farklı dinleme metni kullanılarak 4 hafta ara ile 3 defa tekrarlanmıŞtır. Bu iŞlem bittikten sekiz hafta sonra öğrencilerin dinlediklerini hatırlama düzeylerini ölçmek amacıyla kalıcılık testi uygulanmıŞtır. ÇalıŞma sonucunda deney grubunda uygulanan tekniğin kontrol grubunda uygulanan tekniklere göre 7. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine ve hatırlama düzeyine daha olumlu katkılar sağladığı görülmüŞtür.

Özet İngilizce :

The current study aimed to determine the effects of pre-listening and post-listening comprehension questions on the recall and comprehension skills of 7th grade students. The study group of the research was composed of a total of 65 students, attending an elementary school in Konya; 33 from the class of 7/A and 32 from the class of 7/B. The students in the experiment group were handed out the questions and given a chance to examine the questions prior to listening. The students listened to the text later and answered comprehension questions during the listening process. As for the control group, the students listened to the text first. The test was handed out afterwards, and the students answered the test questions. The process was repeated three times with four week intervals, using three different listening texts. Eight weeks after the process was finished, a permanence test was given to evaluate the students‟ recall levels of what they had listened to. It was observed that the technique applied in the experiment group made more positive contributions to the listening comprehension skills and recall levels of 7th grade students compared to the techniques used in the control group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :