Biçimlendirici Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi Bir Ölçekleme Çalışması

...
Anahtar Kelimeler:

Effect of Formative Assessment on Assessment Preferences of the Unıversıty Students A Scaling Study

...

113949 28753

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına İlişkin Veli Görüşleri

Duygu Saniye Öztürk, Ercan Aksoy

Ilköğretim Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri ve Geleceklerine Yönelik Beklentileri Karşılaştırmalı Bir Analiz

Murat Bursal, Serkan Buldur

Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi

Serkan Kapucu, Eralp Bahçivan

Sosyal Bilgilerdeki Coğrafya Konularının Kavratılmasına Yönelik Uygulamalar, Sorun Ve Öneriler

Servet Özunal

Hayat Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Öz Düzenlemeli Öğrenme Modeli Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna Etkisi

Ahu Çatalbaş, Çetin Semerci

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları ile Bilim ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları Karşılaştırmalı Durum Çalışması

Hüseyin Aslan, Ümit Doğan

Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi İhtiyacına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Onur Yılmaz, Gülsün Şahan

İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Sürecine İlişkin Görüşlerinin Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Asuman Seda Saracaloğlu, Murat Çırakoğlu, Yasin Akay

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi

İlhan Karataş, Mutlu Pişkin Tunç, Esra Demiray, Nurbanu Yılmaz

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgilerinin İncelenmesi Prizma Örneği

Burçin Gökkurt, Yasin Soylu