AŞAMALI TEPKİ MODELİ VE KLASİK TEST KURAMI ALTINDA ELDE EDİLEN TEST VE MADDE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın temel amacı klasik test kuramı (KTK) ve aşamalı tepki modeli (ATM) altında Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Ölçeğinin kestirilen madde ve test parametrelerinin karşılaştırılarak, araştırmacılara hangi kuram altında kestirilen parametrelerin daha keskin ve güvenilir olduğunu sunmaktır. Geleneksel güvenirlik analizi ve özdeğer grafiği sonuçları veri grubunun tek boyutlu olduğunu ve ölçekten elde edilen sonuçların güvenilir olduğunu göstermektedir. Yapılandırmacı öğrenme ortamları ölçeği ortaokul formunun madde ortalaması 3,39 olarak hesaplanmış ve bu da orta düzeyde madde güçlüğüne karşılık gelmektedir. Madde ayırıcılık parametreleri incelendiğinde KTK altında 10 maddenin düşük ayırıcılığa sahip olduğu, ATM altında ise 3 maddenin düşük ayırıcılığa sahip olduğu ve ayırıcılık değerlerinin 0,61 ile 1,81 arasında değiştiği ortaya konmuştur. Her iki kuram altında madde ayırıcılık parametreleri arasında r=0,96 düzeyinde korelasyon bulunmuştur. Sonuç olarak her iki kuram altında kestirilen madde ve test parametrelerinin yüksek düzeyde ilişkili olduğu, model varsayımların karşılandığı ve sınırlılıkların göz önüne alındığı durumlarda her iki kuramında kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır

Comparison of Test and Item Parameters under Graded Response Model (IRT) and Classical Test Theory

...

Kaynakça

Arkün, S. & Aşkar, P. (2010). The development of a scale on assessing constructivist learning environments. HU Journal of Education, 39, 32-43

Baker, F.B. (1985). The basics of item response theory. Portsmouth, NH:Heineman

Bobcock, B.G.E.(2009).Estimating a Noncompensatory IRT Model Using a modified Metropolis algorithm. Unpublished Doctoral Dissertation.The University of Minesota.

Bock, R. D.,Thissen, D. & Zimowski, M.F. (1997). IRT estimation of domain scores. Journal of Educational Measurement, 34, 197-211

Chow, P. & Winzer, M.M. (1992). Reliability and validity of a scale measuring attitudes toward mainstreaming. Educational and Psychological Measurement, 52, 223-228.

De Ayala, R.J., Dodd, B.G. & Koch, W.R. (1989). Acomparison of the graded response and partial credit models for assessing writing ability. Paper Presented at the Anuual Meeting of the National Council on Measurement in Education, San Francisco, CA.

Demars, C. (2010). Item response theory. Understanding statistics measurement. Oxford University Press.

Embretson, S.E. & Reise, S.P. (2000). Item Response Theory for Psychologists. Mahwah, NJ:Erlbaum.

Gray-Little, B., Williams, V.S.L. & Hancock, T.D. (1997). An item response theory analysis of the Rosenberg Self Esteem Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 443-451.

Hambleton, R.K. & Swaminathan, H. (1985). Item Response Theory. Kluwer-Nijhoff Publishing. Boston-USA.

Hambleton, R.K. & Swaminathan, H. (1989). Item Response Theory. Principles And Applications. Kluwer-Nijhoff Publishing. Boston-USA.

Hambleton, R.K., Swaminathan, H.& Rogers, H.J. (1991). Fundamentals of Item Response Theory. Sage Publications, London.

LaHuis, D.M., Clark, P. & O’Brien, E. (2011). An examination of item response theory item fit indices fort he graded response model. Organizational Reseach Methods, 14(1), 10-23.

Lane, S., Stone, C.A., Ankenmann, R.D. & Liu, M. (1995). Examination of the assumptions and properties of the graded item response model: An example using a mathematics perfromance assessment. Applied Measurement in Education, 8(4), 313-340.

Lee, K.H. (1995). Application of the graded response model to the revised Tennessee self-concept scale: Unidimensionality, parameter invariance, and differential item functioning. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Southern California.

Keith, P.R. (1983). Application of a graded response model to the assessment of job satisfaction. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Illinois.

Koch, W.R. (1983). Likert scaling using the graded response latent trait model. Applied Psychological Measurement, 7(1), 15-32.

Madera, E.K. (2003). Application of the graded response model to the assessment of student attitudes. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Toronto.

Marie, L.A. (1997). The application of item response theory to employee attitude survey. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Connecticut.

Mielenz, T.J., Edwards, M.C. & Callahan, L.F. (2010). Item response theory analysis of two questionnaire measures of arthritis-related self efficacy beliefs from community based US samples. Hindawi Publishing Corporation Arthritis.

Muraki, E. (1990). Fitting a polytomous item response model to Likert type data. Applied Psychological Measurement, 14(1), 59-71.

Ostini, R. & Nering, M.L. (2006). Polytomous Item Response Theory Models. Sage Publications, Inc. California, USA.

Reise, S.P. & Yu, J. (1990). Parameter recovery in the graded response model using MULTİLOG. Journal of Educational Measurement, 27 (2), 133-144.

Roberts, J.S. & Laughlin, J.E. (1996). The graded unfolding model: A unidimensional item response model for unfolding graded responses. Research Report, Educational Testing Service, Princeton.

Rubio, V.J., Aguado, D., Hontangas, P.M. & Hernandez, J.M. (2007). Psychometric properties of an emotional adjustment measure. European Journal of Psychological Assessment, 23 (1), 39-46.

Samejima, F. (1969). Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores (Psychometric monograph No. 17). Richmond, VA: Psychometric society. Retrieved from http://www.psychometrika.org/journal/online/MN17.pdf

Seungho Yang, M. A. (2007). A Comparison of Unidimensional and Multidimensional RaschModels Using Parametrer Estimates and Fit İndices When Assumption of Unidimensionality is Violated. Unpublished Doctoral Dissertation. The Ohio State University

Sijstma, K. &Hemker, B.T. (2000). A taxonomyof IRT models for ordering persons anditems using simple sum scores. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 25 (4), 391-415.

Sijstma, K. & Junker, B.W. (2006). Item response theory: Past performance, present developments and future expectatitons. Behaviormetrika, 33 (1), 75-102.

Stone, C.A., Akenmann, R.D. & Liu, M. (1995). Examination of the assumptions and properties of the graded item response model: An example using a mathematics perfromance assessment. Applied Measurement in Education, 8(4), 313-340.

Sukirno, A. & Sununta, S. (2010). The comparison of graded response model and classical test theory in human resource research: A model fitness test. Research and Practice in Human Resource Management, 18(2), 77-86.

Tezbaşaran, A. & Kelecioğlu, H. (2004). Madde-ölçek korelasyonlarına, alt-üst grup ortalamalarına ve aşamalı tepki modeline göre geliştirilen sigaraya ilişkin tutum ölçeğinin madde ve ölçek özelliklerinin incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Thissen, D. (1988). MULTILOG (Computer program). Mooresville, IN: Scientific Software.

Uttaro, T. & Lehman, A. (1999). Graded response modeling of the Quality of Life Interview. Evaluation and Program Planning, 22(1999), 41-52

Wu, M. & Adams, R. (2006). Modelling mathematics problem solving item responses using a multidimensional IRT model. Mathematics Education Research Journal, 18(2), 93-113.

116334 29315

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Zekeriya NARTGÜN, Köksal CANİBEY

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE DENETİM ODAĞI

Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eralp BAHÇİVAN, Fatih AYDIN, Dündar YENER

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mukadder BOYDAK ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Cevat ELMA, Eda BÜTÜN